REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on sivun www.miljapoyhonen.fi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Muokattu viimeksi 30.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Milja Pöyhönen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Milja Pöyhönen, keikat@miljapoyhonen.fi , 044-575 8672

3. Rekisterin nimi

Trubaduuri Milja Pöyhösen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on tilannut osuuskunnan palveluita tai pyytänyt tarjouksen palveluista.

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseen ja laskuttamiseen. Rekisteriä käytetään myös asiakkaiden tilaamien palveluiden muistiona. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja Euroopan unionin Yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muistiinpanoja asiakassuhteeseen liittyen ja muut tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on olemassa aktiivinen sopimus osapuolten välillä + 6kk päättymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkolomakkeen täyttäneiden henkilöiden tiedot säilytetään sähköisessä muodossa järjestelmässä, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. 

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.